عضویت در خبرنامه
مفهوم بنیادی مدل کسب وکار95/03/30


مفهوم بنیادی مدل کسب وکار

یکی از مفاهیمی که این روزها زیاد گفته می شود و البته در ادبیات مدیریت، مدیریت استراتژيک و مباحث کارآفرینی هم کاربرد خیلی زیادی پیدا کرده، "مدل کسب و کار" است.

ما نیاز به مفهومی از مدل کسب و کار داریم که هرکسی آن را درک کند و توصیف و بحث را تسهیل نماید. این مدل منطق چگونگی کسب درآمد یک شرکت را نشان می دهد و دست کم چهار حیطه اصلی یک کسب و کار را پوشش می دهند :

مشتریان
ارزش پیشنهادی
زیرساخت
پایداری مالی

طبق تعریف آقای آستروالدر(Osterwalder)؛ مدل کسب و کار ابزاری مفهومی جهت نمایش عناصر و بخش های یک کسب و کار و ارتباط بین آن‌ها بوده و منطق یک کسب و کار جهت ارزش آفرینی را نشان می‌دهد. مدل کسب و کار بیانگر و توصیف کننده معماری یک بنگاه و شبکه شرکایش جهت خلق، بازاریابی و تحویل ارزش به یک یا بخشی از مشتریان می باشد.

ساده ترین و بنیادین ترین تعریف مدل کسب و کار :

منطق یک سازمان را در چگونگی 
خلق ارزش (= چگونگی تولید محصول و خدمتی ارزشمند برای مشتری)
ارائه ارزش (=چگونگی ارایه و رساندن این ارزش به مشتری)
و کسب ارزش ( =چگونگی کسب منفعت از خلق و ارایه ارزش)
توصیف می کند .

 

گردآورنده: علی ثابت توسلی