عضویت در خبرنامه
مشکل فروش95/03/17

نفروختن دلایل مختلفی دارد، گاه تبلیغات مناسب و خوب است
اما 
بازاریابی،
پاسخگویی به تماس های ورودی،
فروشندگی یا فروختن
مشتری مداری،
مراقبت از مشتری بعد از قرارداد
احترام و حفظ و حراست از حقوق مشتری درست مثل قبل از پول گرفتن و حتی بیشتر،
با مشکلاتی مواجه هستند که اثربخشی تبلیغات را از بین میبرند
بدین لحاظ است که اساتید و اهل فن در دنیا معتقدند 
برای فروش باید برند شد یا برندآفرینی کرد، 
برند شدن یا برند داشتن نه تنها نیازمند دانش لازم و صبر و تحمل و تامل است بلکه لازمه اش بر یک مدار بودن و در یک دایره بودن همه ابزارهای برند است
تبلیغات، بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش، مدیریت ارتباط با مشتری، 
و مدیریت منابع انسانی
و حتی مدیریت مالی و همه اجزا شرکت باید تحت نظارت برند باشند.
افراد موفق دنیا یا خود ذاتا مدیر برند بوده اند، یا تفکر برند داشته و مدیر و مشاور برند داشته اند آنهم از اول آغاز...

برند سازی، قبل از شروع آغاز می شود.

 

 گردآورنده: علی ثابت توسلی